Isigaba Ukucubungula amagilebhisi ekwindla

Ukucubungula amagilebhisi ekwindla

Ukuqhutshwa kwamagilebhisi ekwindla: ukuvikela isivuno esizayo

Ngamunye wethu wasambitha amagilebhisi, kanti abanye abantu bathande kakhulu kangangokuthi banquma ukuyikhula. Kodwa amagilebhisi akhula kuphela ingxenye yomsebenzi. Ngemva kokuvuna, udinga ukuwashalisa izihlahla zomvini, ukhulule inhlabathi ngaphansi kwazo bese usebenzisa umanyolo. Futhi ukuze kuvikelwe amagilebhisi ezifweni, ekwindla bahlaziya umvini wawo ngamalungiselelo amakhemikhali.
Funda Okwengeziwe